Wyzwanie od Agnieszki Halickiej

Akademia Kleksa w Minecraft

Zaproszenie do wyzwania

Psi raj w Minecraft Education

Psi raj znajduje się w połowie drogi do raju ludzkiego. Wizyta Adasia w psim raju to początek jego kolejnej przygody. Zachęć uczniów, zaciekaw ich, aby zastanowili się jak wyglądałby psi raj, gdyby to Oni do niego zapukali i ich oczom ukazałby się świat, w którym psy są szczęśliwe, zdrowe i bezpieczne.

Cele projektu

Rozwój kreatywności i umiejętności cyfrowych

Uczniowie będą pracować projektowo i kreować przestrzeń w Minecraft Education.

Kształtowanie postawy empatii i odpowiedzialności

Uczniowie będą tworzyć unikalne środowisko w Minecraft Education, które będzie spełniać potrzeby i pragnienia psów.

Zrozumienie potrzeb zwierząt

Praca nad projektem wymaga od uczniów zgłębienia wiedzy o zachowaniach i potrzebach psów (lub innych zwierząt: w zależności od zainteresowań uczniów można zaprojektować także raj dla kotów, koni, papug lub innych zwierząt).

Praca zespołowa i rozwijanie umiejętności komunikacyjnych

Uczniowie będą pracować w grupach, wymieniając się pomysłami i dzieląc obowiązki.

nimble_asset_about_one_bw

Pomoce i narzędzia

Konta w Minecraft Education z wykorzystaniem loginów do ZPE, po 6 maja 2024 uczniowie mogą pracować na wersjitrial Minecraft Education.

Książki, czasopisma, filmy, Internet (wyszukiwanie informacji o psach i ich zwyczajach oraz potrzebach – to zadanie można zrealizować np. w bibliotece szkolnej)

Szablon persony (gotowe szablony są dostępne m.in. w zasobach na platformie Canva – wystarczy konto bezpłatne)

Arkusze papieru, ołówki, długopisy, kredki do fazy planowania i projektowania

Urządzenia (laptop, tablet) szkolne lub uczniów niezbędne w fazie planowania i projektowania (zamiast pomocy tradycyjnych jak arkusze papieru i materiały piśmiennicze)

Aplikacje do planowania i projektowania, np. wspólna kolekcja na platformie Wakelet (wystarczy konto bezpłatne), aby zebrać najciekawsze zasoby i inspiracje z fazy wyszukiwania informacji, współdzielone tablice online na platformie Canva do wspólnego planowania i projektowania (uczniowie mogą z dowolnego urządzenia wprowadzać zmiany na wspólnej tablicy, dodawać grafiki, rysować, dodawać teksty i komentarze itd.)

Realizacja projektu

PIERWSZE SPOTKANIE
Zbieranie informacji i burza mózgów

– Zbieranie informacji: uczniowie szukają informacji na temat zwyczajów, potrzeb i preferencji psów. Odnoszą się do własnych doświadczeń z perspektywy opiekuna psa.
– Burza mózgów: dyskusja na temat zebranych informacji i generowanie pomysłów na elementy psiego raju.

DRUGIE SPOTKANIE
Projektowanie persony i planowanie budowy

– Tworzenie persony: uczniowie tworzą „personę” – wyimaginowanego psa, dla którego projektują raj. Persona pomaga zrozumieć, co mogłoby sprawić psu radość, zapewnić mu zdrowie i bezpieczeństwo.
– Planowanie projektu: uczniowie rysują plany i szkice psiego raju, decydują o rozmieszczeniu elementów takich jak ulice, place, budynki.

TRZECIE SPOTKANIE
Podział ról i rozpoczęcie budowy

– Podział ról: uczniowie dzielą się na zespoły odpowiedzialne za różne aspekty projektu (np. budowanie, dekorowanie, projektowanie krajobrazu, wprowadzanie elementów interaktywnych).
– Rozpoczęcie budowy: pierwsze kroki w realizacji projektu w Minecraft Education.

CZWARTE SPOTKANIE
Kontynuacja budowy

– Budowanie, dekorowanie, przebudowywanie i ulepszanie: uczniowie kontynuują i rozwijają swój projekt, wprowadzają zmiany i udoskonalenia. Weryfikują zgodność projektu z planem, ewentualnie wprowadzają korekty do planu.
– Współpraca i komunikacja: w międzyczasie regularne spotkania zespołów, aby omówić postępy i rozwiązywać problemy.

PIĄTE SPOTKANIE
Prezentacja i ewaluacja projektu

– Prezentacja projektów: Każdy zespół prezentuje swój wkład w budowę psiego raju, opisując jak te elementy odpowiadają na potrzeby persony.
– Refleksja i dyskusja: Omówienie tego, czego uczniowie się nauczyli, jakie wyzwania napotkali i co by zmienili w przyszłości.

PODSUMOWANIE

Wyzwanie „Psi raj w Minecraft Education” nie tylko rozwija umiejętności techniczne i kreatywne, ale również uczy empatii i zrozumienia dla potrzeb innych istot. Projekt ten zachęca do pracy zespołowej, planowania i efektywnej komunikacji, jednocześnie dając uczniom radość z tworzenia i eksploracji w wirtualnym świecie Minecraft Education.