Wyzwanie od Kasi Jeziółkowskiej

Akademia Kleksa w Minecraft

Sześcienna adaptacja Akademii Pana Kleksa

Przywołaj w uczniach obraz Akademii Pana Kleksa. Przypomnij im, że znajdowała się na samym końcu ulicy Czekoladowej, mieściła się w ogromnym gmachu przepełnionym furtkami prowadzącymi do różnych bajek i baśni. Wspomnij, że chłopcom brakowało mapy umożliwiającej rozeznanie się we wszystkich pomieszczeniach.

Zaproponuj wykorzystanie Minecraft do tego żeby zaplanować, zaprojektować, a następnie zbudować (w podziale na grupy wspólnie na jednej mapie lub samodzielne) literacki świat w ulubionej przez nich sześciennej przestrzeni. Dzięki temu stworzą mapę akademii inspirowaną stylem i atmosferą zaczerpniętą z książki i/lub filmu Akademia Pana Kleksa.

Podpowiedz, że oprócz mapy akademii, dzięki której każdy kto ją odwiedzi będzie wiedział dokąd się udać, żeby odnaleźć np. poszukiwaną bajkę, uczniowie mogą zaprojektować poszczególne pomieszczenia znajdujące się w akademii: sypialnię/ tajemniczy pokój pana Kleksa/ salę lekcyjną/ baśniową krainę skrytą za furtką itd. Uczniowie mogą tworzyć własne historie i budować odpowiednie struktury.

Opis wyzwania 

CELE 

🦋Rozwijanie kreatywności i wyobraźni uczniów
🦋Kształcenie umiejętności pracy zespołowej
🦋Zapoznanie uczniów z utworem Jana Brzechwy „Akademia Pana Kleksa”
🦋Doskonalenie kompetencji prezentowania wykonanej pracy

METODY

🦋 Praca indywidualna lub w grupach
🦋 Burza mózgów
🦋 Prezentacje

NARZĘDZIA

🦋 Minecraft Education

Realizacja wyzwania

PRZYPOMNIENIE UCZNIOM TREŚCI UTWORU „AKADEMIA PANA KLEKSA”

Nauczyciel może zadać uczniom pytania sprawdzające ich znajomość utworu, np.:
➡️ Gdzie znajdowała się Akademia? Jak wyglądał jej budynek? Z ilu składał się pięter i co na nich się znajdowało? Dopytaj uczniów gdzie znajdowały się sale lekcyjne, sypialnie chłopców, kuchnia, piętro Pana Kleksa?
➡️ Jak wyglądało otoczenie Akademii? Co znajdowało się dookoła niej?
➡️ Jakie baśnie i bajki znajdowały się za poszczególnymi furtkami?
➡️ Jakich przedmiotów uczono się w Akademii Pana Kleksa?
➡️ Jakie zwierzęta mieszkały w Akademii?
➡️ Jakie przygody przeżyli uczniowie Akademii?

PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO WYKONANIA ZADANIA

Nauczyciel może przedstawić uczniom następujące wskazówki:
➡️ Świat stworzony w Minecraft powinien być inspirowany stylem i atmosferą Akademii Pana Kleksa.
➡️ Uczniowie mogą zaprojektować poszczególne pomieszczenia znajdujące się w akademii, np. sypialnię, tajemniczy pokój pana Kleksa, salę lekcyjną, baśniową krainę skrytą za furtką.
➡️ Uczniowie mogą tworzyć własne historie i budować odpowiednie struktury.
➡️ Drugie piętro w całości należało do Pana Kleksa, choć zajmował w nim jedną zaledwie sypialnię, wszystkie pozostałe pomieszczenia były zawsze zamknięte na klucz i skrywały sekrety profesora. Jak myślicie co mieściło się w tych pomieszczeniach? Zachęć uczniów, żeby zaprojektowali w Minecraft pomysły na sekretne pomieszczenia profesora.

WYKONANIE ZADANIA

Uczniowie mogą wykonywać zadanie indywidualnie lub w grupach. W przypadku pracy grupowej uczniowie powinni podzielić się obowiązkami.

PREZENTACJE PRAC

Zachęć uczniów do zaprezentowania swoich prac. Przypomnij uczniom, że przedstawiając swoją pracę w Minecraft powinni:
➡️ nadać tytuł mapie,
➡️ przedstawić jej autorów,
➡️ przemyśleć w jakiej kolejności chcą prezentować poszczególne jej fragmenty,
➡️ przygotować tekst opisujący poszczególne elementy mapy,
➡️ podzielić się rolą lektora.

OCENA

Ocena prac uczniów może być przeprowadzona na podstawie następujących kryteriów:
➡️ Kreatywność i oryginalność pomysłów
➡️ Dokładność i staranność wykonania
➡️ Odpowiednie wykorzystanie elementów inspirowanych utworem „Akademia Pana Kleksa”
➡️ Sposób i jakość prezentacji

***

DODATKOWE POMYSŁY

🦋Nauczyciel może przygotować dla uczniów zestaw materiałów pomocniczych, np. ilustracji z utworu „Akademia Pana Kleksa”, fragmentów tekstu utworu, zdjęć z Minecraft.
🦋Uczniowie mogą podzielić się swoimi pracami z innymi uczniami lub z nauczycielem.

PRZYKŁADY PRAC

🦋Świat Akademii Pana Kleksa, w którym wszystkie zwierzęta są mądre i potrafią mówić.
🦋Baśniowa kraina, do której można dostać się przez tajemniczą furtkę w Akademii.
🦋Historia o przygodach uczniów Akademii, którzy wyruszają w podróż do magicznej krainy.

UWAGI

🦋Wyzwanie jest dostosowane do możliwości uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.
🦋Wyzwanie może być realizowane w ramach lekcji języka polskiego, informatyki lub zajęć dodatkowych.
🦋Wyzwanie może być realizowane w całości w czasie jednej lekcji lub w kilku lekcjach.
🦋Wyzwanie może być zrealizowane w klasie lub w domu.

WARIANTY

🦋Uczniowie mogą tworzyć swoje własne postacie, które będą mieszkać w Akademii Pana Kleksa.
🦋Uczniowie mogą tworzyć swoje własne przedmioty, które będą znajdować się w Akademii Pana Kleksa.
🦋Uczniowie mogą tworzyć swoje własne historie, które będą rozgrywać się w Akademii Pana Kleksa.

Zaproszenie do różnych aktywności w Minecraft

Zestaw dodatkowych inspiracji od Kasi

Oto propozycje wyzwań w Minecraft Education zaproponowane przez Kasię.

STWORZENIE SWOJEGO LITERACKIEGO ŚWIATA

Stwórz swój literacki świat w Minecraft, inspirowany stylem i atmosferą Akademii pana Kleksa. Zaprojektuj poszczególne pomieszczenia znajdujące się w akademii: sypialnię/ tajemniczy pokój pana Kleksa/ salę lekcyjną/ baśniową krainę skrytą za furtką itd. 

ZREKONSTRUOWANIE ULUBIONEJ SCENY

Zrekonstruuj w Minecraft Education ulubioną scenę z książki Akademia pana Kleksa w formie budowli lub scenografii. Następnie w Minecraftowej książce napisz krótką historię o każdej ze swoich scen.

ZAPROJEKTOWANIE OKŁADKI KSIĄŻKI

Zaprojektuj w Minecraft Education własną okładkę inspirowaną książką Akademia pana Kleksa.

PRZĘDZENIA LITER

Zainspiruj się lekcją przędzenia liter. Zrób odwrotnie niż na tej lekcji i zamiast
rozplątywania liter, stwórz w Minecraft Education z bloków napis, np. Kleks/ Adaś/ Mateusz itp.

LABIRYNT Z PYTANIAMI

Zbuduj w Minecraft Education labirynt, w którym zamieścisz kilka pytań dotyczących lektury Akademii pana Kleksa. Dobra odpowiedź pozwala przejść dalej po pociągnięciu dźwigni.

PROJEKT “KRAWAT W SZEŚCIENNE GROCHY”

Zaprojektuj w Minecraft Education krawat w grochy, który nosiliby uczniowie pana Kleksa (to kara dla uczniów w Akademii pana Kleksa).

Autorka wyzwania

Katarzyna Jeziółkowska
Ambasadorka EduKleks

📚 Katarzyna jest nauczycielką języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku. 🏫
💡 Posiadając tytuły Microsoft Innovative Educator Expert, MIEFellow’23 i Edpuzzle Coach, Katarzyna jest na czele innowacyjnej edukacji.
🚀 Dumnie reprezentuje platformy Wakelet i Book Creator jako ich ambasadorka, będąc także aktywną członkinią grupy Superbelfrzy RP. Ambasadorka Wiosna Edukacji.
🎓 Pasjonująca się technologią edukacyjną, Katarzyna eksploruje obszary sketchnotingu, narzędzi TIK w edukacji oraz nowoczesnych metod nauczania. Jej zaangażowanie obejmuje prowadzenie strony na Facebooku „Inspiracje polonistki”, gdzie dzieli się wglądami i inspiracjami.
🌐 Jako Ambasadorka EduKleks, Katarzyna Jeziółkowska uosabia ducha przyjęcia nowoczesnych narzędzi edukacyjnych i metod, przyczyniając się do tworzenia barwnego i angażującego środowiska nauki! 🌈✨